زیبایی شناسی کاشی

زیبایی شناسی کاشی

زیبایی شناسی کاشی

زیبایی شناسی کاشی نویسنده: ناصر مقدم پور مقدمه ۱٫ کلیات : – معرفی کلی موضوع: کاشی نماد هنر ایران، عوامل مهم در رشد کاشی، ویژگیهای کلی و موثر کاشی – نقش، جایگاه، اهمیت: نقش کاشی در معماری، زمینه ساز رشد هنرهای دیگر، اهداف – سیر تاریخی: از سفال تا معماری، کاشی در ایران، دوره پیش از اسلام، دوران اسلامی، … ۲٫ زیبایی شناسی : – پیرامون زیبایی شناسی: کلیات، مفاهیم پایه – زیبایی شناسی اسلامی: هنر اسلامی بازتاب وحدت و کثرت، هنر اسلامی هنری تجریدی و…

حلیه المتقین

حلیه المتقین

حلیه المتقین

    نویسندهعنوان کتاب pdf 827 محمد باقر مجلسی حلیه المتقین حِليةُ المُتقين معروف‌ترين كتاب فارسي علامه مجلسي است كه راجع به آداب و سنن و اخلاق نوشته شده. اين كتاب در ۲۶ ذيحجه سال ۱۰۸۱ (قمري) نوشته شده‌است. موضوع كتاب عبارت است از اخلاق و آداب و سنن اسلامي كه از منابع شيعي در ۱۴ فصل فراهم آمده‌است.   باب اول: در بيان آداب جامه: و كفش پوشيدن باب دوم: در آداب حلي و زيور پوشيدن: مردان و زنان و سرمه كشيدن و در: آينه نظركردن و…