پوشش دهی نانو ذرات کروی مزو متخلخل شیشه زیست فعال بر روی فولاد زنگ نزن ۶۱۳ ال به روش سل ژل

پوشش دهی نانو ذرات کروی مزو متخلخل شیشه زیست فعال بر روی فولاد زنگ نزن 613 ال به روش سل ژل

پوشش دهی نانو ذرات کروی مزو متخلخل شیشه زیست فعال بر روی فولاد زنگ نزن ۶۱۳ ال به روش سل ژل

بیوفلزات بکار رفته در محیط بدن نیازمند برخورداری از زیست سازگاری و مقاومت به خوردگی بالا می باشند. از این رو از پوشش بیومواد زیست فعال می توان استفاده نمود. شیشه زیست فعال به دلیل توانایی تشکیل پیوند با بافت سخت در ترمیم شکستگی استخوان و پوشش کاشتنی های ارتوپدی در سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، پوشش دهی و مشخصه یابی پوشش نانو ذرات کروی شیشه زیست فعال مزو متخلخل به روش سل ژل بر روی فولاد زنگ نزن ۶۱۳ ال مورد بررسی – قرار…

پروفایل دمایی بهینه در فرآیند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

پروفایل دمایی بهینه در فرآیند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

پروفایل دمایی بهینه در فرآیند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

پلی اتیلن های خطی سبک LLDPE با توجه به خواص افزایش یافته خود نسبت به LDPE پیشرفت کرده و جای خود را در عرصه صنعت گرفته اند و وارد بازارهای جهانی شده اند. LLDPE توسط فرآیند اکستروژن به صورت هایی از قبیل لوله ، فیلم در می آیند . مهم ترین بخش یک اکسترودر پیچ آن است که به طور مستقیم روی دامنه بهرو وری تولید تاثیرگذار است . فرآیند اکستروژن با تغییرات عواملی از قبیل دما ، رطوبت ، فشار ، فرسودگی ماردون و سیلندر می تواند دستخوش تغییر شود. از این رو تنظیم…

بررسی تجربی رفتار ضریب هدایت گرمایی نسبی نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدمس آب

بررسی تجربی رفتار ضریب هدایت گرمایی نسبی نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدمس آب

بررسی تجربی رفتار ضریب هدایت گرمایی نسبی نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدمس آب

در این مقاله مدلی برای تعیین ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیال ها ارائه می کند. مدل ارائه شده شامل اثرات ضریب هدایت حرارتی نانوذره و سیال پایه، تأثیر پارامترهای کسر حجمی و دما بر ضریب هدایت گرمایی، نانو لوله های کربنی و نانو – سیال جدید و پرکاربرد اکسید مس آب دیونیزه پرداخته میشود. این نانوسیال پایه آبی، به صورت دو مرحله ای و در -۵ درصد تهیه شده و پس از آن، ضریب هدایت حرارتی موثر به دقت اندازه گیری / ۵ و ۶ /۴ ،۵/۱ ،۵/ کسرهای حجمی های ۵۰ میگردد. به منظور…

بررسی تاثیر درصد جامد بر روی بیولیچینگ مس از لجن غبار کارخانه لیچینگ مجتمع مس شهربابک با استفاده از مخلوط باکتریهای مزوفیل

بررسی تاثیر درصد جامد بر روی بیولیچینگ مس از لجن غبار کارخانه لیچینگ مجتمع مس شهربابک با استفاده از مخلوط باکتریهای مزوفیل

بررسی تاثیر درصد جامد بر روی بیولیچینگ مس از لجن غبار کارخانه لیچینگ مجتمع مس شهربابک با استفاده از مخلوط باکتریهای مزوفیل

نوع فایل:PDF تعداد صفحات:۶ سال انتشار:۱۳۹۴ چکیده بیولیچینگ قابلیت استفاده از میکروارگانیسمها در عملیات انحلال سولفیدهای فلزی به منظور بازیابی و تولید فلزات میباشد که علاوه بر استحصال مس از کانههای سولفیدی کمعیار و باطلههای سولفیدی، برای منابع پرعیار مانند کنسانترهها، غبارحاصل از کورههای ذوب و لجن غبار حاصل از کارخانههای لیچینگ نیز میتوان استفاده نمود. بیولیچینگ در مقایسه با سایر روشهای متداول فرآوری، فرآیندی ساده، ارزان و سازگار با…

مقاله برج های پرشده

مقاله برج های پرشده

توضیحات : برج هاي پر شده به ميزان وسيعي در انواع فرآيندهاي جدا سازي، تبادل حرارتي و تبدبل شيميايي استفاده مي شوند. اين فرآيندها شامل جذب گازي، عادي سازي ( دفع گازي )، تقطير، استخراج، و انتقال حرارت مي باشد كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است. فهرست مطالب : مقدمه جذب گازي ( Absorption ) جدا سازي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن با اتانل آمين ها جدا سازي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن با محلول هاي نمك هاي قليايي جداسازي تركيبات مختلف گازي با…

مقاله آندایزینگ آلومینیوم

مقاله آندایزینگ آلومینیوم

توضیحات : آلومينيم فلزی است سبك با رنگ سفيد متمايل به آبی كه بعد از سيليسيوم فراوان ترين درصد از عناصر پوسته زمين را تشكيل مي دهند. اين فلز را در صنعت با استفاده از روش الكتروليتی از بوكسيت يا آلومين هيدراته ( AL203,2H2O) بدست مي آورند. قابليت چشم گير آلومينيوم در هدايت جريان الكتريكی ، درخشندگی ، تورق پذيری و نيز استحكام قابل توجه برخی از آلياژهای آن در مقايسه با فولاد، آن در رديف پر مصرف ترين فلزات در زمينه های صنعتی، تزئينی و ساختمانی قرار…

بررسی اثر تغییر غلظت KOH بارگذاری شده بر فعالیت کاتالیست هتروژن زئولیت در تولید بیودیزل به روش الکترولیز

بررسی اثر تغییر غلظت KOH بارگذاری شده بر فعالیت کاتالیست هتروژن زئولیت در تولید بیودیزل به روش الکترولیز

بررسی اثر تغییر غلظت KOH بارگذاری شده بر فعالیت کاتالیست هتروژن زئولیت در تولید بیودیزل به روش الکترولیز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات:۹ سال انتشار:۱۳۹۴ چکیده بیودیزل جز منابع انرژی تجدیدپذیر است که حاصل واکنش ترانساستریفیکاسیون روغنهای گیاهی، روغن حیوانی و روغن سوخته آشپزی است. همین ویژگی آن را غیر سمی، دوستدار محیط زیست و جایگزین سوختهای دیزلی کرده است. در این تحقیق، از روش الکترولیز برای واکنش ترانس-استریفیکاسیون روغن سوخته آشپزی به بیودیزل )آلکیل استر اسید چرب( با استفاده از کاتالیست هتروژن کلینوپتیلولیت، استفاده شد. ابتدا غلظت KOH بارگذاری…

پروژه پاورپوینت انتقال جرم در تقطیر غشایی اسمزی (OMD)

پروژه پاورپوینت انتقال جرم در تقطیر غشایی اسمزی (OMD)

توضیحات : منظور از اسمز معکوس عبور یک حلال مانند آب از یک غشای چگال است که نسبت به حلال تراوا است (A)، اما نسبت به حل شونده (ها) ناتراوا است (B) (مانند یونهای غیر آلی). فرآیند اسمز بعنوان یک فرآیند تفکیک مفید نیست، چرا که حلال در جهت اشتباهی منتقل می شود که این به جای تفکیک باعث ترکیب می شود. ولی جهت انتقال حلال درون غشا می تواند معکوس شود. فهرست مطالب : اسمز معکوس تفکیک غشایی اسمز معکوس (RO) تأثیر غلظت قطبیت براسمز معکوس برخی دیگر از کاربردهای…

واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

دانلود پایان نامه واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار ۲۷ص مقدمه : مطالعة واكنش تركيبات ارگانوفسفر و كاربرد آنها در تهية‌مواد آلي يكي از اهداف اصلي سنتز مي باشد .در اين تركيبات يك اتم كربن مستقيماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از اين تركيبات براي توليد مواد شيميايي ، صنعتي و بيولوژيكي استفاده مي شود . از مهمترين اين تركيبات ايليدهاي فسفر مي باشند كه در آن يك كربانيون مستقيماً به فسفر داراي بار مثبت متصل…

دانلود پایان نامه پلي وينيل الكلي ۹۱ص

دانلود پایان نامه پلي وينيل الكلي 91ص

دانلود پایان نامه پلي وينيل الكلي ۹۱ص

دانلود پایان نامه پلي وينيل الكلي ۹۱ص چكيده پلي وينيل الكل به شماره ثبت [۹۰۰۲-۸۹-۵] اولين بار از طريق افزودن آلكيل به محلول شفاف الكلي پلي وينيل استات، كشف شد. كه پلي وينيل الكل به رنگ عاجي بدست آمد. پلي وينيل الكل PVA يك پليمر پلي هيدروكسي است كه بيشترين حجم توليد رزين مصنوعي، از نوع محلول در آب است كه در جهان توليد مي شود. PVA به صورت تجارتي از هيدروليز پلي وينيل استات توليد مي‌شود. زيرا وينيل الكل منومر، نمي تواند با درجه خلوص و هيدروليز بالا…