طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی

طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی

طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی

: توضيحات بيشتر در مورد طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی موضوع : عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی ظرفیت اسمی : ۱۰۰ هزار تن درسال هدف دستیابی به ماده معدنی مزبور و تعیین کیفیت و ذخیره ماده معدنی برای رسیدن به ذخائر سنگهای مرمریت و چینی که در مصالح ساختمانی داخل و خارج از کشورمورد مصرف قرار می گیرد … …

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت 400000 فوت مربع

طرح توجيهي توليد چرم و سالمبور به ظرفيت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

خلاصه طرح:موضوع طرح: توليد چرم و سالمبور دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن ظرفيت اسمي توليدات: ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع تعداد شاغلين :۱۴نفر مقدمه:جايگاه كشور ايران در مزيت نسبي صنعت چرمسازي با درنظر گرفتن شاخص هاي مختلف ، تغيير مي كند در ميانشاخص هاي مزيت نسبي طرف توليد و عرضه اگر تنها به وفور عوامل و مواهب طبيعي مورد نياز در توليد چرم توجهشود، ايران در ميان ۲۹ كشور عمده توليدكننده در رتبه ششم قرار مي گيرد كه نشانگر وضعيت نسبتا مناسبي…