بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان …. در سال ۱۳۹۲

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان .... در سال 1392

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان …. در سال ۱۳۹۲

فهرست مطالب عنوان ******************************* شماره صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ……………………………….۲ ۱-۲ بیان مسئله…………………………. ۴ ۱-۳ سوالهای تحقیق…………………………… ۵ ۱-۳-۱ سؤال کلی…………………………… ۵ ۱-۳-۲ سؤال های جزئی ……………………………..۵ ۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………..۶ ۱-۵ اهداف تحقیق………………………….. ۷ ۱-۵-۱ هدف کلی………………………… ۷ ۱-۵-۲ هدف های جزئی………………………… ۷ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ مقدمه………………………… ۹ ۲-۲…

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، متغیرهای جمعیت شناختی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان شهرستان ….. در سال ۹۳-۱۳۹۲

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، متغیرهای جمعیت شناختی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان شهرستان ..... در سال 93-1392

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، متغیرهای جمعیت شناختی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان شهرستان ….. در سال ۹۳-۱۳۹۲

حاوی فایل داده ها و خروجی spss   چکیده: از دیرباز مسأله از بین بردن افت آموزش یا پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و دیگر شاهد حیف و میل شدن بیهوده بودجه های نظام آموزشی خود نباشیم. اين تحقيق…

بررسی تأثیر ارتباط عاطفی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان

بررسی تأثیر ارتباط عاطفی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان

بررسی تأثیر ارتباط عاطفی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان

حاوی فایل داده ها و خروجی spss     فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت واهمیت مسأله اهداف تحقیق پرسش های تحقیق تعریف مفهومی تحقیق تعریف عملیاتی فصل دوم : پیشینه پژوهش مقدمه تعریف مفاهیم و اصطلاحات ازدواج تعریف ازدواج فواید ازدواج عوامل مؤثر بر ازدواج وجوهی از اختلافات زناشویی دخالت اطرافیان و بستگان تعداد فرزندان تفاوت سنی بین زن و شوهر رابطه با اولیاء افکار مسموم ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی…

بررسی میزان اشتغال زنان به ویژه درمشاغل دولتی شهرستان …. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

بررسی میزان اشتغال زنان به ویژه درمشاغل دولتی شهرستان .... از سال 1380 تا 1390

بررسی میزان اشتغال زنان به ویژه درمشاغل دولتی شهرستان …. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

فهرست فصل ها کلیات تحقیق …………………………….. ۱ ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………….. ۷ روش شناسی تحقیق ………………………………… ۴۲…

مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره تأثیر ماهواره بر جوانان شهرستان قروه در سال ۱۳۹۲

مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره تأثیر ماهواره بر جوانان شهرستان قروه در سال 1392

مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره تأثیر ماهواره بر جوانان شهرستان قروه در سال ۱۳۹۲

   فهرست مطالب عنوان                             صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه………………………… ۶ ۱-۲ بیان مسئله…………………………. ۸ ۱-۳ اهميت وضرورت پژوهش…………………………….. ۱۰ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ مقدمه…………………………… ۱۲ ۲-۲ تأثير ماهواره بر جوانان چيست؟ …………………………………۱۳ ۲-۳ بررسی رابطه بین قاچاق كالا و افزایش گیرنده های ماهواره……………………………………. ۱۵ ۲-۴ تعریف…

بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه تحصیل در دبیرستان های دخترانه ……..

بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه تحصیل در دبیرستان های دخترانه ........

بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه تحصیل در دبیرستان های دخترانه ……..

حاوی فایل داده ها و خروجی spss   فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت مسأله (تحقیق) ۱-۴ اهداف تحقیق فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ مقدمه ۲-۲ پیشینه تحقیق ۲-۳ انگیزه دانش آموزان برای ادامه تحصیل ۲-۴ چند توصیه برای افزایش تحصیلی فرزندان ۲-۵ جوعاطفی و روانی در خانواده ۲-۶ خانواده و راهنمایی تحصیلی فرزندان ۲-۷ طبقات اجتماعی – فرهنگی خانواده ۲-۸ نگاهی به نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان ۲-۹…

بررسي تأثير مشكلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان شهرستان …. در سال ۱۳۹۱

بررسي تأثير مشكلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان شهرستان .... در سال 1391

بررسي تأثير مشكلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان شهرستان …. در سال ۱۳۹۱

حاوی فایل داده ها و خروجی spss   فهرست فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق: اهداف کلی اهداف جزئی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه پیشینه تحقیقات: پیشنه تحقیقات داخلی پیشینه تحقیقات خارجی مشکلات خانواده اعتیاد فرزندان نظریه ها فرضیه ها مدل علی فصل سوم: روش شناسی تحقیق جامعه آماری نمونه تعریف مفهومی عملیاتی آزمون های آماری و استنباطی فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق تحلیل داده ها تحلیل فرضیه ها فصل پنجم:…

بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتار پرخاش گرایانه آنها در آینده شهر …. در سال ۱۳۹۱

بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتار پرخاش گرایانه آنها در آینده شهر .... در سال 1391

بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتار پرخاش گرایانه آنها در آینده شهر …. در سال ۱۳۹۱

حاوی فایل داده ها و خروجی spss   فهرست فصل ها کلیات تحقیق …………………………… ۱ ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………… ۶ روش شناسی تحقیق ……………………………….. ۵۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………… ۶۴ نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………….. ۷۳ پرسش نامه خشونت علیه کودکان…

بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان …. در سال ۹۲-۱۳۹۳

بررسی وضعیت بیکاری  و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان …. در سال ۹۲-۱۳۹۳

حاوی فایل داده ها و خروجی spss   چکیده: مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته درآمده است. در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تار و پود جامعه نهفته و به صورت مزمن درآمده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای موارد، مسئله را لاینحل نشان می دهد. در تحقیق بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰ تعداد بیکاران زن و مرد شهرستان قروه ۴۷۰۳ نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران…

بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های 1384 تا 1390

بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

 فهرست مطالب عنوان *********************************** صفحه   فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱- ۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۱-۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵ ۱-۳-۱ اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………..۵ ۱-۳-۲ اهداف…