الگو مادر مانتو سایز ۴۴

الگو مادر مانتو سایز ۴۴

دوفایل یکی pdf  و دیگری  plt  استفاده از فایل پی دی اف  :  تعداد ۱۵ الی ۱۸ برگه را پرینت کرده و طبق شماره های چاپ شده وخطوط راهنما کاغذ الگو را روی پارچه قرار داده و برش دهید استفاده از فایل plt  : فایل پی ال تی را به یکی از دفاتر خدمات مهندسی تحویل داده و در عرض ۱۱۰ پرینت آنرا روی پارچه قرار داده و برش دهید دور سینه : ۱۰۰ دور کمر : ۷۶ دور باسن : ۱۰۶ قد : ۱۶۴…