خلاقیت ۳

خلاقیت 3

خلاقیت ۳

کاردستی وخلاقیت وابتکار مخصوص دانش اموزان وعلاقه مندان به کارهای دستی وابتکاری در منزل ومحل کار با دیدن این خلاقیتها ضمن اینکه با ۶۰ نوع خلاقیت وکار دست ساز آشنا می شوید می توانید از انها ایده والگو گرفته وخودتان دست به ابتکار وخلاقیت در زندگیتان بزنید.ومی بینید که با وسایل دور ریز وساده دور وبرمان چه چیزهای ارزشمند وکاربردی می توان ساخت. اموزش خلاقیت ونوآوری در همه سنین چیزی که ما ایرانیان بیشتر به آن نیاز داریم….

خلاقیت ۲

خلاقیت 2

خلاقیت ۲

۶۰کاردستی وخلاقیت وابتکارمخصوص دانش اموزان وعلاقه مندان به کارهای دستی وابتکاری در منزل ومحل کاربا دیدن این خلاقیتها ضمن اینکه با ۶۰ نوع خلاقیت وکار دست ساز آشنا می شوید می توانید از انها ایده والگوگرفته وخودتان دست به ابتکار وخلاقیت در زندگیتان بزنید.ومی بینید که با وسایل دور ریز وساده دور وبرمان چهچیزهای ارزشمند وکاربردی می توان ساخت.اموزش خلاقیت ونوآوری در همه سنینچیزی که ما ایرانیان بیشتر به آن نیاز داریم….

خلاقیت ۱

خلاقیت 1

خلاقیت ۱

۶۰ کاردستی وخلاقیت وابتکار مخصوص دانش اموزان وعلاقه مندان به کارهای دستی وابتکاری در منزل ومحل کار با دیدن این خلاقیتها ضمن اینکه با ۶۰ نوع خلاقیت وکار دست ساز آشنا می شوید می توانید از انها ایده والگو گرفته وخودتان دست به ابتکار وخلاقیت در زندگیتان بزنید.ومی بینید که با وسایل دور ریز وساده دور وبرمان چه چیزهای ارزشمند وکاربردی می توان ساخت. اموزش خلاقیت ونوآوری در همه سنین چیزی که ما ایرانیان بیشتر به آن نیاز داریم.  …

خلاقیت ۴

خلاقیت 4

خلاقیت ۴

کاردستی وخلاقیت وابتکار مخصوص دانش اموزان وعلاقه مندان به کارهای دستی وابتکاری در منزل ومحل کار با دیدن این خلاقیتها ضمن اینکه با ۶۰ نوع خلاقیت وکار دست ساز آشنا می شوید می توانید از انها ایده والگو گرفته وخودتان دست به ابتکار وخلاقیت در زندگیتان بزنید.ومی بینید که با وسایل دور ریز وساده دور وبرمان چه چیزهای ارزشمند وکاربردی می توان ساخت. اموزش خلاقیت ونوآوری در همه سنین چیزی که ما ایرانیان بیشتر به آن نیاز داریم….

ماکت ترن عروسکی بساز TRAIN

ماکت ترن عروسکی بساز TRAIN

ماکت ترن عروسکی بساز TRAIN

ماکت مقوایی ترن عروسکی TRAIN با حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت …

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت اتومبیل وانت DODEبساز

ماکت مقوایی اتومبیل وانت DODGE کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . …

ماکت اتومبیل کلاسیک بنتلی مدل ۱۹۳۲ بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک بنتلی مدل 1932 بساز

ماکت اتومبیل کلاسیک بنتلی مدل ۱۹۳۲ بساز

ماکت مقوایی اتومبیل BENTLY 1932 کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . …

ماکت اتومبیل پژو ۵۰۸ بساز

ماکت اتومبیل پژو 508 بساز

ماکت اتومبیل پژو ۵۰۸ بساز

ماکت مقوایی اتومبیلPEUGEOT 508 کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . …

ماکت قلعه کارتون سیندرلا بساز

ماکت قلعه کارتون سیندرلا بساز

ماکت قلعه کارتون سیندرلا بساز

ماکت مقوایی قلعه کارتون سیندرلا کاملا مشابه با نمونه واقعی وبا حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی می باشد. ساخت این محصول موجب افزایش فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهد شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت . …

گلایدر قابل پرواز بساز

گلایدر قابل پرواز بساز

گلایدر قابل پرواز بساز

اکت مقوایی گلایدریدر قابل پرواز یک پرنده چابک می باشد که با آخرین متد ساخت گلایدر طراحی شده است این محصول با حداکثر کیفیت در رنگ بندی و طراحی ارائه می گردد وشما با ساخت این گلایدر زیبا موجب افزایش قدرت فکر وخلاقیت کودکان ونوجوانان خواهید شد و همچنین درپایان ساخت،یک ماکت سه بعدی زیبا مطابق با نمونه وطرح اصلی جهت نگهداری در ویترین اسباب بازی و اطاق کودکان ونوجوانان عزیزتان خواهیدداشت …